อันแรก เราได้ตั้งชื่อเว็บนี้ ว่า Acai Berry เพราะว่าเราสนใจเรื่อง การทานผลไม้ Berry และ หา Berry มาทำของทานเล่นเอง จนผิวพรรณสวยงาม และ ลดหุ่น ควบคุมน้ำหนัก และมีความสุข ที่ได้ใส่ใจสุขภาพของตนเอง
เบอรรี่ อันแรก คือ Acai Berry, เขียน แบบดั้งเดิม = “Açaí palm” อันนี้ เราไปหาข้อมูลมาจาก Wikipedia นานแล้ว และสนใจสารประกอบข้างใน ว่ามันสุดยอดของ ผลเบอร์รี่ ที่แนะนำให้หามาทานค่ะ